5 photos

Mono Lake Tufa with RainbowStorem descending on Mono LakeTufa Towers in Mono LakeUS-395 leads to Mono Lake and Lee ViningMono Lake and US-395